Mở một liên kết trong Safari bằng một phím tắt


8

Trong Safari, có thể điều hướng qua các liên kết trên trang web bằng bàn phím không?

Ví dụ: tôi đã thực hiện tìm kiếm trong Google và muốn mở liên kết đầu tiên hoặc thứ hai từ tìm kiếm trên web. Làm thế nào tôi có thể làm mà không cần sử dụng chuột và nhấp vào liên kết?

Câu trả lời:


3

Bạn có thể đi qua tất cả các liên kết và điều khiển trong Safari bằng ⌥ Option+ ⇥ Tab. Tuy nhiên, điều đó không lý tưởng cho Google. Trên Google, bạn có thể nhấn ⇥ Tabvà một mũi tên sẽ xuất hiện bên cạnh kết quả đầu tiên. Sau đó, bạn có thể nhấn các phím mũi tên để đi lên và xuống qua danh sách.

Khi bạn đã chọn liên kết bạn muốn (thông qua ⌥ Option+ ⇥ Tabhoặc theo cách của Google), bạn có thể nhấn ↩︎ Returnđể mở liên kết trong tab hiện tại hoặc ⌘ Command+ ↩︎ Returnđể mở liên kết trong tab mới.


Điều đó hoạt động nếu bạn tìm kiếm bằng cách sử dụng trang web Google. Nhưng nếu bạn sử dụng thanh địa chỉ Safari để tìm kiếm, nhấn Tab (hoặc Tùy chọn + Tab) sẽ đưa bạn đến dấu trang Thanh yêu thích và các liên kết khác phía trên kết quả tìm kiếm và chỉ sau đó đến kết quả tìm kiếm. Có cách nào để đi trực tiếp đến kết quả tìm kiếm không?
tiểu não

2

⌥⇥ +

Sẽ lặp qua tất cả các mục có thể chọn trên một trang và nhấp vào phần tử được tô sáng.

                         

Để sử dụng ⇥ thay vào đó, hãy truy cập Safari → Tùy chọn → Nâng cao và chọn 'Nhấn Tab để tô sáng từng tùy chọn trên trang web'.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.