Macbook White Mid 2007 sẽ không khởi động ngay cả trên USB khởi động Mac OS X Lion


0

Tôi thấy màn hình màu xám và không có gì hiển thị trong vài phút trên màn hình, ngay cả thư mục được đánh dấu nhấp nháy. Có ai biết làm thế nào để khởi động nó khi tôi có một ổ cứng mới tôi đã cài đặt và muốn cài đặt Mac OS X Lion thông qua bản sao lưu máy thời gian. Ổ cứng cũ hoạt động tốt nhưng việc khởi động bằng thẻ USB không hoạt động.

Câu trả lời:


1

Vì vậy, tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách tạo thanh USB có thể khởi động bằng cách khởi động vào ổ cứng cũ của tôi và tải xuống và cài đặt đĩa khôi phục trên thanh USB. Trước khi tôi tạo thanh USB có thể khởi động trên OS X Yosemite.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.