Lệnh đầu cuối ncdu


Câu trả lời:


22

Không, ncdukhông có sẵn trong OSX. Nhưng, nếu bạn muốn nó, bạn có thể cài đặt nó thông qua homebrew . Bạn chỉ cần gõ như sau để cài đặt nó:

brew install ncdu

Đây là phiên bản có sẵn:

$ brew info ncdu
ncdu: stable 1.10, HEAD
http://dev.yorhel.nl/ncdu
Not installed
From: https://github.com/Homebrew/homebrew/blob/master/Library/Formula/ncdu.rb
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.