Tôi có thể ngăn mac 10.8 lưu các chương trình / cửa sổ tìm kiếm mở trước đó sau khi tắt nguồn không?


0

Tôi nghĩ những gì tôi đang tìm kiếm là một tập tin .plist.

cụ thể là những gì tôi muốn, có thể xóa bất kỳ tệp nào lưu các cửa sổ đã mở cuối cùng được mở lại khi khởi động được lưu sau khi tắt từ nút nguồn hoặc mất điện chung mà không làm gián đoạn sử dụng chung.


Bạn đã thử giải pháp được đề cập ở đây? - & gt; apple.stackexchange.com/a/44607/61192
Tum

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.