Ứng dụng bị mờ đi


4

Điều đó có nghĩa là gì khi một ứng dụng có màu xám như thế này? Nó không tương thích với phiên bản OS X vì điều này màu xám chỉ xảy ra đột ngột và tôi đã từng chạy ứng dụng này một thời gian ngắn và tôi chưa cập nhật OS X.

Nhân tiện, ứng dụng vẫn chạy. Vì vậy, thực sự không có bất kỳ vấn đề. Tôi chỉ tò mò về lý do tại sao nó bị mờ đi.

Tôi đang chạy OS X 10.10.1.

enter image description here

Câu trả lời:


3

Nói chung, nếu có thứ gì đó bị mờ đi, thì nó không có sẵn và một lý do phổ biến thường là tệp đang được sao chép / phần được tải xuống, v.v. Di chuyển sang bên phải và kiểm tra kích thước tệp của mục và nếu thanh tiến trình hiện diện một bản sao đang xảy ra.

enter image description here


Đây không phải là trường hợp ở đây. Ứng dụng vẫn chạy và không được sao chép.
Revetahw
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.