Làm cách nào tôi có thể tạo bí danh cho Finder trong OS X El Capitan?


3

Tôi muốn thêm lối tắt Finder vào Launchpad của mình, nhưng tôi không thể làm được.

Có cách nào để tạo bí danh cho Finder trong OS X El Capitan không?

Câu trả lời:


5

Chạy lệnh sau trong Terminal (nó sẽ tạo một liên kết tượng trưng cho tất cả người dùng):

sudo ln -s /System/Library/CoreServices/Finder.app /Applications

Hoặc chỉ dành cho người dùng hiện đang đăng nhập:

ln -s /System/Library/CoreServices/Finder.app ~/Applications

Finder sẽ xuất hiện trong danh sách ứng dụng được mở bằng Launchpad.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.