Apple Watch hoạt động như thế nào khi nhịp tim bằng 0?


3

Tôi đang sử dụng Apple Watch series 2 để lấy thông tin về nhịp tim. Nó hoạt động rất tốt nhưng tôi có một câu hỏi.

Có thể có được nhịp tim 0? Tôi đã cố gắng để Apple Watch đo những thứ không có nhịp tim, chẳng hạn như một chiếc ô và vợt. Nó cho thấy 60 trên 100 BPM mặc dù những thứ này chắc chắn không có nhịp tim.

Có ai biết Apple Watch hoạt động như thế nào khi không có nhịp tim? Đồng hồ Apple của tôi có hệ điều hành Watch 3.1.


Nó giả định rằng một người chết sẽ không đeo đồng hồ để họ biết rằng nhịp tim bằng 0 là không liên quan và loại bỏ phép đo, thay vào đó cố gắng bù đắp bằng dữ liệu lịch sử.
André Borie
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.