Câu hỏi được gắn thẻ «watchos»

2
Vô hiệu hóa chụp màn hình Apple Watch
Làm cách nào tôi có thể tắt hoặc sửa đổi tính năng chụp màn hình của Apple Watch? Mặc dù một ngày nào đó nó có thể là một tính năng hữu ích để tôi chụp ảnh màn hình đồng hồ của mình, nhưng thực tế phần cứng của Apple …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.