Câu hỏi được gắn thẻ «apple-watch»

Apple Watch là một phụ kiện giống như đồng hồ cho iPhone 5 và hơn thế nữa


3
Cách hoàn tác nhấn Đừng tin vào Apple Watch
Tôi muốn thử nghiệm ứng dụng đồng hồ của mình trên Xcode. Vì vậy, tôi đã cắm iPhone của mình kết hợp với Apple Watch Series 2 vào máy tính của tôi. IPhone hiển thị hộp thoại cho biết có tin tưởng máy tính này hay không, tôi nhấp vào …

2
Vô hiệu hóa chụp màn hình Apple Watch
Làm cách nào tôi có thể tắt hoặc sửa đổi tính năng chụp màn hình của Apple Watch? Mặc dù một ngày nào đó nó có thể là một tính năng hữu ích để tôi chụp ảnh màn hình đồng hồ của mình, nhưng thực tế phần cứng của Apple …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.