Khách hàng nhóm tin tốt cho OS X


8

Tôi mới chuyển sang OS X và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một trình đọc nhóm tin tốt, dễ sử dụng và tốt nhất là miễn phí. Có ai có bất cứ đề nghị tốt?

Câu trả lời:

1

Tôi sử dụng MacSoup trên Lion. Nó xuất hiện ngày và một số chức năng như lọc không dễ sử dụng như chúng có thể, nó cũng chỉ có thể xử lý với một máy chủ tin tức. Tuy nhiên, nó có một cách rất tốt để hiển thị và quản lý các luồng vượt qua các giới hạn của nó


1

SeaMonkey là khá tốt và nó là miễn phí. Đây là một ứng dụng bộ internet tất cả trong một dựa trên Firefox có trình duyệt web cũng như e-mail, nhóm tin, IRC và máy khách RSS, nhưng nó có thể được thiết lập để chỉ hiển thị trình đọc nhóm tin khi khởi động trong tùy chọn trong "Ngoại hình".

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.