Cách thêm smbutil làm cơ chế tra cứu tên máy chủ


4

Có một loạt các máy tính trên mạng của tôi không có trên máy chủ DNS. Họ phát tên của họ bằng Samba hoặc là các máy Windows Workgroup.

Khi tôi chạy ping hoặc cố gắng truy cập chúng trên trình duyệt, nó không hoạt động.

Tuy nhiên tôi có thể làm một smbutil lookup thathostvà nhận địa chỉ IP của họ.

Tôi nên làm gì để có được Mountain Lion để thêm smbutil như một cơ chế để giải quyết hostname khi các cơ chế khác, ví dụ DNS, Bonjour, /etc/hoststhất bại?

Câu trả lời:


1

Tôi thích công cụ khám phá dịch vụ mdns: dns-sd

Vì vậy, để kiểm tra cổ phiếu SMB:

dns-sd -B _smb._tcp

Sau đó, bạn có thể phân tích tên các trường hợp để nhận các chi tiết khác để tìm kiếm như địa chỉ IP và sau đó kiểm tra các dịch vụ khác trên máy chủ đó bằng một công cụ như nmap

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.