Tại sao lại gọi là bánh cà phê?


14

Không có cà phê trong bất kỳ công thức nấu ăn nào tôi từng thấy cho bánh cà phê, vậy tại sao nó lại được gọi như vậy?


1
Lưu ý rằng một số người sử dụng "bánh cà phê" để mô tả các loại bánh có chứa cà phê. Trong nhà tôi khi tôi lớn lên, "bánh cà phê" là bọt biển có hương vị cà phê, thường là với kem có hương vị cà phê.
Peter Taylor

1
Nếu bạn chưa thử bánh cà phê (có cà phê trong đó), thì cà phê và bánh óc chó là không thể tin được.
vwiggins

Câu trả lời:


23

Theo truyền thống, nó được phục vụ với cà phê khi cùng với bạn bè uống cà phê; loại giống như bánh trà được phục vụ tại thời điểm trà.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.