Tên một loại gia vị Hy Lạp nghe có vẻ giống như bak bakari


13

Nhiều năm trước, chúng tôi đã mang về từ Hy Lạp một loại gia vị được gợi ý cho chúng tôi để chuẩn bị Moussaka. Người Hy Lạp đã bán nó cho chúng tôi gọi nó là "bakari". Bây giờ chúng tôi đã sử dụng tất cả các cổ phiếu của chúng tôi và tôi đã cố gắng mua nó từ Bỉ, nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Bất cứ ai cũng biết tên của loại gia vị này bằng tiếng Anh (Tôi đã cố gắng google nó với các cách viết khác nhau, nhưng tôi đã không tìm thấy nó trên Web).

Nhân tiện, nó trông giống như những quả bóng nhỏ màu nâu (0,5 cm).

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.