Câu hỏi được gắn thẻ «embedded»

Một hệ thống nhúng là một hệ thống máy tính được thiết kế để thực hiện một hoặc một vài chức năng chuyên dụng thường với các ràng buộc tính toán thời gian thực. Nó được nhúng như một phần của một thiết bị hoàn chỉnh thường bao gồm các bộ phận phần cứng và cơ khí.


9
RTOS cho các hệ thống nhúng
Tôi đã thấy nhiều bài báo nói với tôi rằng tôi nên sử dụng RTOS để quản lý thời gian và quản lý tài nguyên. Thời gian của tôi không cho phép nghiên cứu của riêng tôi, vì vậy tôi đến gặp chiphacker để được tư vấn. Tôi sử dụng …
5
JTAG là gì?
Tôi khá mới đối với các hệ thống nhúng và tôi luôn thấy thuật ngữ này được sử dụng mọi lúc, nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nó là gì. Một tìm kiếm nhanh trực tuyến mang lại trang Wikipedia này: https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_group mô tả nó như một loại giao …
30 embedded  jtag 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.