Câu hỏi được gắn thẻ «fringe»


2
Mã hành động gấp trong rìa Emacs
Tôi muốn cấu hình rìa Emacs của tôi để hiển thị các phần gấp mã. Ví dụ: BBEdit trên Mac sẽ hiển thị như sau khi chỉnh sửa tệp JSON: Các nhãn hiệu có thể thực hiện được: nhấp vào nhãn hiệu sẽ mở rộng hoặc thu gọn phần mã …


3
Làm cách nào để đặt màu rìa thành màu nền?
Tôi đang sử dụng chế độ không làm phiền, sử dụng các rìa khổng lồ để tập trung vào bộ đệm được gọi bzg-big-fringe-mode. Vấn đề là, những đường diềm này thường có màu khác với nền tạo hiệu ứng thị giác xấu xí (xem hình ở cuối). Tôi không …
12 fringe  colors 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.