Câu hỏi được gắn thẻ «org-clock»


1
Nhận dòng thời gian theo giờ ở chế độ org
Trong nỗ lực tìm hiểu xem tôi đã dành thời gian như thế nào, tôi đã bắt đầu ghi lại thời gian của mình cho các nhiệm vụ khác nhau org-clock-invà org-clock-out. Tôi thường thấy mình chỉnh sửa các mục đồng hồ bằng tay, ví dụ, khi tôi nhận ra …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.