Hệ thống thông tin địa lý

Hỏi và đáp cho người vẽ bản đồ, nhà địa lý và chuyên gia về GIS30
Tìm kiếm ví dụ về bản đồ đẹp? [đóng cửa]
Thông thường khi chúng tôi tạo ra bản đồ, nó dựa trên sự giải thích chủ quan của chúng tôi về những gì đẹp về mặt thẩm mỹ. Tôi muốn nó nếu mọi người đăng các ví dụ về bản đồ đẹp, hiển thị bất kỳ hiện tượng nào theo …
184 cartography 6
Sự khác biệt giữa DEM, DSM và DTM?
Tôi đang liệt kê một số từ viết tắt được sử dụng trong công việc của chúng tôi và phải dừng lại để suy nghĩ xem nên liệt kê chúng cùng nhau hay riêng rẽ: DEM: Mô hình độ cao số DSM: Mô hình bề mặt kỹ thuật số DTM: …
100 terminology  dem 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.