Internet vạn vật

Hỏi và đáp cho người xây dựng và người dùng cảm biến và thiết bị điều khiển được nối mạng trong bối cảnh nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp hoặc cảm biến môi trường
16
Tôi có thể thu hoạch năng lượng trong nhà để cung cấp năng lượng cho cảm biến không dây ở đâu?
Tôi đã đọc bài viết này, "Năm khối xây dựng của nút cảm biến không dây tự cấp nguồn" (được chia sẻ trên Meta ) về thu hoạch năng lượng trong IoT. Nó liệt kê một vài nguồn năng lượng có thể thu hoạch được, ví dụ: năng lượng nhiệt …

7
Điều gì phân loại một thiết bị là IoT?
IoT là viết tắt của Internet of Things. Liệu một thiết bị phù hợp hoặc thiết bị kết nối với điện thoại di động hoặc máy tính thông qua Bluetooth có được coi là IoT không? Còn các thiết bị điều khiển vô tuyến thì sao? Điều gì phân loại …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.