Câu hỏi được gắn thẻ «clip»

2
Tại sao CLIP nhanh hơn SLA rất nhiều?
Stereolithography tạo ra các bộ phận bằng cách chiếu ánh sáng cực tím lên trên đỉnh của một photopolyme lỏng, làm cho nó cứng lại. CLIP tạo ra các bộ phận bằng cách chiếu ánh sáng cực tím xuyên qua đáy của một photopolyme lỏng, làm cho nó cứng lại. ...
11 clip  sla 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.