Câu hỏi được gắn thẻ «molds»

3
Sử dụng cho phế liệu PLA
Gần đây tôi đã có một máy in 3D và đã thử nghiệm nó rất nhiều, dẫn đến rất nhiều bản in thất bại (cũng như thành công, may mắn thay). Nếu muốn, nếu có thể, hãy tìm cách sử dụng lại tài liệu từ những bản in thất bại …
12 pla  recycling  molds 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.