Câu hỏi được gắn thẻ «decision-theory»1
Xe tự lái của Google có dừng lại khi thấy ai đó có áo phông có ký hiệu dừng được in trên đó không?
Trong bài viết Trở ngại ẩn cho bài viết Xe tự lái của Google, chúng ta có thể đọc rằng: Ô tô của Google có thể phát hiện và phản hồi các dấu hiệu dừng không có trên bản đồ của nó, một tính năng được giới thiệu để xử …

1
Giải thích cắt tỉa LP của Zilberstein đã giải thích?
Làm thế nào để PRthuật toán (Zilberstein) (uning) nổi tiếng bên dưới LP-dominatehàm bắt đầu: lần đầu tiên nó được gọi D=∅và chương trình tuyến tính xấu đi (tức là không có phương trình ràng buộc)? procedure POINTWISE-DOMINATE(w, U) ... 3. return false procedure LP-DOMINATE(w, U) 4. solve the following …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.