Câu hỏi được gắn thẻ «instant-apps»

3
Dịch vụ Google Play để tải xuống / cài đặt ứng dụng tức thì mà không được phép, tải xuống / cập nhật các thành phần khác, làm thế nào để vô hiệu hóa?
Lý lịch " Dịch vụ Google Play cho Ứng dụng tức thì " đã tự cài đặt vào thiết bị của tôi mà không có sự cho phép của tôi. Nó đã phá vỡ chức năng của tường lửa của tôi (AFWall và một vài ứng dụng khác). Và nó …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.