Câu hỏi được gắn thẻ «wpa2»

7
Android 4.0 có hỗ trợ WPA2 Enterprise không?
Tại nơi tôi làm việc, mọi người đều có thể đăng nhập vào mạng wifi bằng iPhone. Họ chỉ cần thêm một mạng mới, nhập tên mạng và chọn wpa2 enterprisevà sau đó thêm tên người dùng và mật khẩu (duy nhất của riêng họ). Mọi người khác với điện ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.