Câu hỏi được gắn thẻ «birds-opening»

5
Khai mạc và bảo vệ Hà Lan
Một người chơi hạng C có vị trí tự nhiên (c. Elo 1500), tôi đã học được trong những năm gần đây để đẩy hai ô vuông của mình vào đầu khai mạc, để buộc bản thân chơi cờ chiến thuật. The King Gambit (điều mà tôi chưa bao giờ ...Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.