Cần bao nhiêu pound thịt bò tươi để làm cho một pound thịt bò bị giật?


14

Thịt bò rõ ràng mất nước khi bạn mất nước để làm cho thịt bò bị giật. Tỷ lệ ở đây là gì? Có phải mất hai pound thịt bò tươi để làm cho một pound thịt bò bị giật?

Câu trả lời:


15

Nó phụ thuộc vào độ ẩm bạn thích giật của bạn. Một giật thông thường mất một nửa trọng lượng ban đầu của nó trong độ ẩm, vì vậy 2: 1 là tỷ lệ thích hợp. Độ giật "độ ẩm thấp" thực sự có thể bằng 1/3 trọng lượng ban đầu, tỷ lệ 3: 1.

Vì vậy, 2-3 pound thịt bò sẽ làm cho 1 pound giật.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.