Câu hỏi được gắn thẻ «74hc595»1
74HC595 - Điện áp đầu ra ban đầu
Tôi đã xem qua bảng dữ liệu hoàn chỉnh , tìm kiếm SE và trên google, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy thông tin này: Điện áp đầu ra của QA..QH chỉ sau khi bật nguồn khi G (bật đầu ra) bị giảm xuống, nhưng không dữ liệu …


3
Câu hỏi tốc độ toàn cầu POV
Tôi đang lên kế hoạch tạo ra một quả cầu POV LED RGB chỉ lớn hơn vật lý đó. Tôi đang lên kế hoạch sử dụng 64 đèn LED RGB, yêu cầu 3 chân cho mỗi đèn LED cho tổng số 192 đầu ra. Rõ ràng tôi sẽ cần một …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.