Câu hỏi được gắn thẻ «computers»

Các câu hỏi liên quan đến kiến ​​trúc hoặc thiết kế các bộ phận cụ thể, không phải câu hỏi liên quan đến người tiêu dùng.


10
Phí là gì?
Tôi là một học sinh trung học. Tôi yêu máy tính và điện tử. Vài tuần trước, tôi đã nghĩ sẽ xây dựng thiết bị điện tử của riêng mình, nhưng thật không may, tôi không có nhiều kiến ​​thức về điện tử. Vì vậy, tôi quyết định học. Sau …


6
Kỹ thuật phân định / đồng bộ hóa giao thức nối tiếp
Vì giao tiếp nối tiếp không đồng bộ được lan truyền rộng rãi giữa các thiết bị điện tử ngay cả ngày nay, tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng gặp phải một câu hỏi như vậy. Xem xét một thiết bị điện tử Dvà máy tính …
24 serial  communication  protocol  brushless-dc-motor  hall-effect  hdd  scr  flipflop  state-machines  pic  c  uart  gps  arduino  gsm  microcontroller  can  resonance  memory  microprocessor  verilog  modelsim  transistors  relay  voltage-regulator  switch-mode-power-supply  resistance  bluetooth  emc  fcc  microcontroller  atmel  flash  microcontroller  pic  c  stm32  interrupts  freertos  oscilloscope  arduino  esp8266  pcb-assembly  microcontroller  uart  level  arduino  transistors  amplifier  audio  transistors  diodes  spice  ltspice  schmitt-trigger  voltage  digital-logic  microprocessor  clock-speed  overclocking  filter  passive-networks  arduino  mosfet  control  12v  switching  temperature  light  luminous-flux  photometry  circuit-analysis  integrated-circuit  memory  pwm  simulation  behavioral-source  usb  serial  rs232  converter  diy  energia  diodes  7segmentdisplay  keypad  pcb-design  schematics  fuses  fuse-holders  radio  transmitter  power-supply  voltage  multimeter  tools  control  servo  avr  adc  uc3  identification  wire  port  not-gate  dc-motor  microcontroller  c  spi  voltage-regulator  microcontroller  sensor  c  i2c  conversion  microcontroller  low-battery  arduino  resistors  voltage-divider  lipo  pic  microchip  gpio  remappable-pins  peripheral-pin-select  soldering  flux  cleaning  sampling  filter  noise  computers  interference  power-supply  switch-mode-power-supply  efficiency  lm78xx 6
Tái sử dụng màn hình laptop
Tôi có một màn hình máy tính xách tay 17 "với độ phân giải 1920x1200 (WUXGA tôi tin rằng nó được gọi là độ phân giải? Hoặc chỉ là UXGA?) Mà tôi chỉ đơn giản là yêu thích. Bây giờ, giả sử máy tính xách tay chết trước màn hình, …
19 lcd  computers 

5
Máy tính Breadboard [đóng]
Đóng cửa . Câu hỏi này dựa trên ý kiến . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để có thể trả lời bằng sự kiện và trích dẫn bằng cách chỉnh sửa bài đăng này . Đóng …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.