Câu hỏi được gắn thẻ «django»

Django là một khung ứng dụng web phía máy chủ nguồn mở, được viết bằng Python. Nó được thiết kế để giảm nỗ lực cần thiết để tạo các trang web và ứng dụng web phức tạp dựa trên dữ liệu, tập trung đặc biệt vào ít mã hơn, không dư thừa và rõ ràng hơn ẩn.


17
phân biệt null = True, blank = True trong django
Bạn muốn cải thiện bài này? Cung cấp câu trả lời chi tiết cho câu hỏi này, bao gồm trích dẫn và giải thích lý do tại sao câu trả lời của bạn là chính xác. Câu trả lời mà không đủ chi tiết có thể được chỉnh sửa hoặc …7
Có một danh sách các múi giờ Pytz?
Tôi muốn biết tất cả các giá trị có thể có cho đối số múi giờ trong thư viện Python pytz là gì. Làm thế nào để làm nó? GIẢI PHÁP for tz in pytz.all_timezones: print tz Africa/Abidjan Africa/Accra Africa/Addis_Ababa Africa/Algiers Africa/Asmara Africa/Asmera Africa/Bamako Africa/Bangui Africa/Banjul Africa/Bissau Africa/Blantyre Africa/Brazzaville Africa/Bujumbura …
657 python  django  pytz 9
Một con sên con vẹt trong Django là gì?
Khi tôi đọc mã Django, tôi thường thấy trong các mô hình cái được gọi là "sên". Tôi không chắc chắn đây là cái gì, nhưng tôi biết nó có liên quan đến URL. Làm thế nào và khi nào thì cái sên này được sử dụng? (Tôi đã đọc …


25
Cách kiểm tra phiên bản Django
Tôi phải sử dụng Python và Django cho ứng dụng của chúng tôi. Vì vậy, tôi có hai phiên bản Python, 2.6 và 2.7. Bây giờ tôi đã cài đặt Django. Tôi có thể chạy ứng dụng mẫu để thử nghiệm Django thành công. Nhưng làm thế nào để tôi …
547 python  django 
11
Chụp các tham số url trong request.GET
Tôi hiện đang xác định các biểu thức chính quy để ghi lại các tham số trong một url, như được mô tả trong hướng dẫn. Làm cách nào để truy cập các tham số từ url như một phần của HttpRequestđối tượng? My HttpRequest.GEThiện trả lại một QueryDictđối tượng …
458 django  url  rest 

30
Không có mô-đun có tên pkg_resource
Tôi đang triển khai ứng dụng Django cho máy chủ dev và gặp lỗi này khi chạy pip install -r requirements.txt: Traceback (most recent call last): File "/var/www/mydir/virtualenvs/dev/bin/pip", line 5, in <module> from pkg_resources import load_entry_point ImportError: No module named pkg_resources pkg_resourcesdường như được phân phối với setuptools. Ban đầu …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.