Thống kê và dữ liệu lớn

Q & A cho những người quan tâm đến thống kê, học máy, phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu


20
Hai nền văn hóa: thống kê so với học máy?
Năm ngoái, tôi đã đọc một bài đăng trên blog từ Brendan O'Connor có tựa đề "Thống kê so với học máy, chiến đấu!" đã thảo luận về một số khác biệt giữa hai lĩnh vực. Andrew Gelman đã phản ứng thuận lợi với điều này : Simon Blomberg: Từ …25
Python như một bàn làm việc thống kê
Nhiều người sử dụng một công cụ chính như Excel hoặc bảng tính khác, SPSS, Stata hoặc R cho nhu cầu thống kê của họ. Họ có thể chuyển sang một số gói cụ thể cho các nhu cầu rất đặc biệt, nhưng rất nhiều thứ có thể được thực …
355 r  spss  stata  python Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.