Câu hỏi được gắn thẻ «chocolate»

2
In sô cô la
Tôi đã thấy rất nhiều máy in in sô cô la bằng ống tiêm với sô cô la nóng chảy. Nhưng, thậm chí mát hơn, có thể in sô cô la bằng cách sử dụng một số loại hệ thống thức ăn để in sô cô la liên tục , ...
20 food  chocolate 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.