Câu hỏi được gắn thẻ «firmware»2
Lựa chọn phần sụn: Marlin vs Repetier vs Other
Chúng tôi đang tùy chỉnh xây dựng một máy in 3D Cartesian được sử dụng trong môi trường in 3D sản xuất, với các yêu cầu sau: Độ phân giải Z dự định 0,13mm; Máy đùn kép (vật liệu chính + hỗ trợ); Bốn cuộn (hai mỗi vật liệu có ...
9 firmware 

1
Trục Z bị kẹt với Marlin 1.1.0-RC7
Bối cảnh : Tôi vừa cài đặt thành công Màn hình đồ họa đầy đủ RepRapDiscount trên Prusa i3 của tôi; và khi làm như vậy, tôi đã nâng cấp tất cả phần sụn lên phiên bản mới nhất của Marlin, 1.1.0-RC7. Với phiên bản Marlin trước đây của tôi, ...
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.