Câu hỏi được gắn thẻ «troubleshooting»2
Vòi phun nóng lên qua điểm đặt và tăng
Tôi đã thực hiện một vài bản in thành công kể từ khi tôi nhận được CR-10 của mình hai tuần trước và tôi không gặp phải rắc rối lớn nào. Máy in là mới. Hôm nay tôi đặt nó ở chế độ "làm nóng trước" trong khi tôi đang …

2
Đây có phải là dải?
Là những đường thẳng đứng được mô tả là "dải"? Thủ phạm có khả năng nhất sẽ là máy đùn? FWIW, điều này đã được in trong "chế độ bình".

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.