Câu hỏi được gắn thẻ «hardware»
3
Hướng dẫn kéo sợi
Backstory Tôi đã có vấn đề trong quá khứ với thiết bị ổ đĩa của tôi "ăn" dây tóc của tôi. Dường như dây tóc thoát ra vì lý do này hay lý do khác và thiết bị truyền động sẽ dần dần ăn mòn ở bên cạnh dây tóc. …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.