Câu hỏi được gắn thẻ «replacement-parts»

2
Phụ tùng thay thế nhựa
Trong một số trường hợp, tôi đã làm hỏng các bộ phận nhỏ bằng nhựa gần như không thể thay thế nhưng có thể dễ dàng được in 3-D. Lỗi mới nhất như vậy là núm âm lượng trên đài phát thanh được cài đặt tại nhà máy trên xe …

1
Kích thước máy in SST Các bộ phận bị hỏng
Công ty của tôi có một máy in Dimension SST cũ đã ngừng hoạt động do một vài mảnh bị hỏng. Tôi đã liên lạc với người dân Stratsys và họ sẽ không làm gì cho đến khi chúng tôi mua một chính sách dịch vụ trị giá hàng ngàn …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.