Câu hỏi được gắn thẻ «desktop-printer»

Câu hỏi chung về máy in 3D để bàn.4
Những ưu và nhược điểm của việc tự mình thu thập các bộ phận, so với việc lấy một bộ dụng cụ DIY và sau đó sửa đổi nó là gì?
Tôi đang suy nghĩ về việc bắt nạt máy in 3D của riêng tôi từ đầu. Có phải tốt hơn để mua một bộ DIY starter và cố gắng xây dựng máy in của bạn xung quanh nó, hoặc đặt hàng các bộ phận riêng biệt cho máy in, và ...6
Giảm tiếng ồn
Tôi đang tìm kiếm các phương pháp để giảm lượng tiếng ồn do CR-10 của tôi tạo ra. Tôi có máy in trong nghiên cứu ở tầng dưới và nếu tôi đang làm một công việc in dài, bạn có thể nghe thấy nó ở trên lầu trong phòng ngủ ...


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.