Câu hỏi được gắn thẻ «print-preparation»

4
Phương pháp san nền giường?
Có một phương pháp hay công cụ tốt để san bằng giường của máy in 3D không? Tôi thấy mình thực hiện các điều chỉnh nhỏ rất nhiều và chủ yếu chỉ là thử và sai. Một mức độ bong bóng bình thường là giúp đỡ hạn chế và cố …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.