Câu hỏi được gắn thẻ «microstepping»


1
Tốc độ bước chân thực
Tôi đang tự hỏi về tốc độ mà các bước của tôi nên đạt được trong hoạt động thường xuyên và các yếu tố quyết định là gì, từ các sự kiện / giới hạn phần cứng lý thuyết đến các giới hạn phần mềm có thể ảnh hưởng đến …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.