Câu hỏi được gắn thẻ «motor»

6
Kéo dây tóc qua ống dài
Tôi đang thiết lập máy in của mình trong một căn phòng nhỏ và tôi nghĩ rằng tôi đã nghĩ ra một hệ thống để dễ dàng thay đổi các sợi tơ hơn, nhưng tôi không chắc nó có khả thi hay không. Thay vì vật lý thay thế ống …

3
Lợi thế của hai động cơ z là gì?
Một số mô hình RepRap chỉ sử dụng một động cơ duy nhất cho trục Z, một số khác sử dụng hai mô hình. Ví dụ, có 3drag chỉ có một động cơ và một thanh trơn ở phía bên kia. Có những sửa đổi bổ sung một thanh ren …

1
Tốc độ bước chân thực
Tôi đang tự hỏi về tốc độ mà các bước của tôi nên đạt được trong hoạt động thường xuyên và các yếu tố quyết định là gì, từ các sự kiện / giới hạn phần cứng lý thuyết đến các giới hạn phần mềm có thể ảnh hưởng đến …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.