Câu hỏi được gắn thẻ «ramps-1.4»1
Endstops sẽ không kích hoạt bằng Marlin Firmware
Tôi có một chiếc Solidoodle 2 cũ mà tôi đã mua bị hỏng từ việc bán nhà để xe mà tôi đang chuyển đổi để sử dụng RAMPS 1.4 với Marlin Firmware. Tất cả các động cơ hoạt động chính xác, tôi chỉ gặp vấn đề để các endstops hoạt …

2
RAMPS 1.4, 1.5 hay 1.6?
Tôi sắp xây dựng một Prusa i3 dolly . Tôi bối rối không biết nên sử dụng RAMPS 1.4 hay 1.5 hay 1.6. Sự khác biệt lớn là gì? Có phải chỉ có MOSFET và poly-fuses? Nếu đó là trường hợp, nó có nên được nâng cấp một bảng RAMPS …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.