Làm cách nào để đồng bộ danh bạ và lịch với hệ thống Linux mà không cần sử dụng Gmail?


8

Làm cách nào tôi có thể đồng bộ danh bạ và lịch của mình với hệ thống Linux?

Tôi muốn đồng bộ hóa với máy tính để bàn của mình, nhưng cũng có thể thiết lập máy chủ trên internet.

Tôi muốn tránh thư Google vì lý do riêng tư.

Câu trả lời:


5

Nó phụ thuộc vào cách bạn quản lý danh bạ và lịch trên hệ thống Linux của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng Evolution, Sunbird, Thunderbird, Lightening, Kontact hoặc Yahoo thì MemToo sẽ hoàn thành công việc.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.