Câu hỏi được gắn thẻ «ext4»4
Thẻ SD không được phát hiện sau khi phân vùng lại, FAT32 + EXT4
Tôi đã làm theo các bước ở đây để thêm phân vùng EXT4 trên thẻ sd 8gb của mình: http://www.addictivetips.com/mobile/properly-partition-sd-card-for-app2sd-android-roms/ Bây giờ tôi có 6.xGB FAT32 làm phân vùng chính và phân vùng logic EXT4 1GB. Nhưng Samsung Galaxy Ace của tôi (chạy trên CyanogenMod-7.2.0-C1-Cooper, bản dựng chính thức hàng …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.