Câu hỏi được gắn thẻ «input-methods»
1
Có Trình tạo bố cục bàn phím cho Android không?
Tôi đã tạo bố cục bàn phím cho ngôn ngữ tôi nói trên windows bằng Microsoft Keyboard Layout Creator. Tôi muốn chuyển bố cục tương tự sang Điện thoại. Trước khi bắt đầu chửi rủa, tôi đã thực hiện một nghiên cứu nhanh. :) theo đó: tất cả các bố …1
mô phỏng nhấp chuột phải
Tôi đang sử dụng aDOSbox để chơi một số trò chơi cổ điển. Đến lượt nó sử dụng thư viện SDL, một trong những điều mà thư viện này làm là mô phỏng chuột. Đó là cùng một thư viện, cũng được ScummVM sử dụng . Tôi đã thiết lập …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.