Câu hỏi được gắn thẻ «benchmark»


2
iPhone 6s chậm hơn đáng chú ý (geekbench)
Tôi đã có một chiếc iPhone 6S vào tháng 10 năm 2015. Thỉnh thoảng vào năm 2016, tôi đã tải xuống Geekbench 3, để điểm chuẩn cho thiết bị. Kết quả cơ bản của tôi là: (5 lần chạy) Single: ~2500 (2450-2550) Multi: ~4400 Bây giờ, tôi cảm thấy như …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.