Câu hỏi được gắn thẻ «lte»


1
Mất kết nối dữ liệu di động trên iPhone 5S
Tôi có iPhone 5S với 10.1.1 iOS và đôi khi xảy ra với tôi rằng tôi mất kết nối dữ liệu di động. Nói cách khác, ở góc trên bên trái trên màn hình của tôi có nhà cung cấp (nhà điều hành) và ngay bên cạnh tôi thường có …
iphone  ios  data  lte 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.