Câu hỏi được gắn thẻ «adder»1
Các adder look-lookahead và addple-carry là gì?
Tôi thấy các trình bổ sung carry-lookahead và các thuật ngữ add-carry Ripple được sử dụng thường xuyên. Tôi không biết ý nghĩa của nó là gì (cũng như kiểu kiến ​​trúc mà chúng mô tả). Ai đó có thể vui lòng giải thích mỗi cái là gì, tại sao …


3
Đường dẫn quan trọng cho trình bổ sung Carry-Skip
Bất cứ ai cũng có thể giải thích tại sao trình bổ sung Carry-Skip có cùng đường dẫn quan trọng như trình bổ sung Carry-Ripple thông thường. Sách giáo khoa của tôi nói rằng đường dẫn quan trọng xảy ra khi carry được tạo trong LSB và sau đó truyền …
7 vhdl  adder 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.