Câu hỏi được gắn thẻ «component-selection»

Tất cả liên quan đến các phương thức để chọn đúng thành phần và / hoặc giá trị thành phần cho các ứng dụng cụ thể

4
Lựa chọn điện trở cho đèn LED
Đây không phải là yêu cầu phương trình để xác định điện trở cần thiết cho đèn LED, mà nhiều hơn yêu cầu thực hành chung để chọn chúng. Tôi đã thấy nhiều mạch sử dụng các giá trị điện trở cao hơn nhiều so với những gì tôi cho …


5
Chọn MOSFET để sử dụng DC
Tôi có một câu hỏi chung liên quan đến Lựa chọn MOSFET. Tôi đang cố gắng chọn một MOSFET để sử dụng DC. Tôi đang tìm cách thay thế Rơle 5A 24V bằng MOSFET loại N. MOSFET sẽ được điều khiển từ micro nên tôi sẽ cần một cổng mức …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.