Câu hỏi được gắn thẻ «operational-amplifier»

Các câu hỏi liên quan đến việc xây dựng và các ứng dụng của bộ khuếch đại hoạt động,








5
Sức hấp dẫn của uA741 là gì?
OK, vậy bây giờ uA741 đã 42 tuổi. Đối với thời gian của nó, nó có thể là một opamp lớn; các yêu cầu không cao như hiện nay và có rất ít sự cạnh tranh. Nhưng tôi đã tự hỏi những gì hấp dẫn của 741 ngày hôm nay. …








Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.