Câu hỏi được gắn thẻ «analog»

Mạch tương tự có một phạm vi điện áp, thay vì chỉ hai như trong logic kỹ thuật số.7
Có bất kỳ đồ họa tương tự không?
Theo tôi hiểu, FPGA là các mạch "kỹ thuật số" linh hoạt, cho phép bạn thiết kế và xây dựng và xây dựng lại một mạch kỹ thuật số. Nghe có vẻ ngây thơ hoặc ngớ ngẩn nhưng tôi đã tự hỏi liệu có các công nghệ "linh hoạt" nào …

2
Cách nào điện năng một mạch điện?
Làm việc với một số mạch vào mùa hè này, tôi đã chạy theo những gì mọi người cuối cùng làm: Dòng điện chuyển từ + sang - mặc dù các electron đang chảy (tốt, va vào nhau) từ - đến +. Tôi hiểu nền tảng lịch sử cho điều …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.