Câu hỏi được gắn thẻ «anet-a8»

6
Kẹp / kẹp cho kính trên nền nhiệt
Tôi đang tìm kẹp để cố định kính trên đế nóng của tôi. Sau một số tìm kiếm tôi thấy rằng một số người sử dụng kẹp được in bằng PLA. Tôi có thể sử dụng kẹp PLA cho đế nóng (~ 60 ° C) không? Tôi cũng đã thử …

1
Kết nối (Anet A8) 2004 hiển thị với MKS GEN L
Có ai có thể kết nối màn hình Anet A8 (2004) mặc định với MKS GEN L không? Tôi đã thử kết nối trực tiếp với nối lại dây và thấy các ô vuông màu trắng ở đó, nhưng tôi chỉ có thể thấy các ô vuông trắng trên màn …
8 anet-a8 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.