Câu hỏi được gắn thẻ «support-material»


7
Làm thế nào để in một vòng cung nhô ra
Tôi đang thiết kế một bộ phận phải kẹp xung quanh ống lót 11mm, và do những hạn chế thiết kế khác, nó phải được in với phần nhô ra hình bán nguyệt: Điều này đang chứng tỏ rất khó khăn để in. Hai bản sao của phần này phải …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.